SAP Business One אימיילים פקסים אוטומטים

אתם מבצעים פעולות שונות בSAP Business One והייתם רוצים שהמערכת תזרים אימיילים/פקסים עקב פעולות אלה ללקוחות/לעובדים או לכל גורם אחר?

SAP Business One אימיילים פקסים אוטומטים
SAP B1 Email Fax

מבחר דוגמאות לצורך זה:

  • הזמנה נקלטה במערכת ואתם רוצים לידע את הלקוח.
  • הזמנת רכש נקלטה וידוע הספק באימייל על הצורך בפריטים מסוימים.
  • ירידה מרמת מלאי מסוימת והודעה לעובדים.
  • התרעות קיימות במערכת והסבתם לפורמט אימייל/פקס

עתה זה אפשרי,באמצעות מערכת אוטומטית הלקוחות/העובדים יקבלו התרעות באימייל/פקס .

יתרונות לשימוש במערכת זאת ללקוחות

  1. קיצור זמנים-הלקוחות מיודעים באופן מיידי על הנעשה (לדוגמא הזמנתך נקלטה במערכת)
  2. שירותיות-הלקוחות נהנים מיתרון של חשיפה לנעשה והתהליך הוא שקוף.
  3. יעילות-אין צורך בעובד שיודיע להם על הנעשה אלא הם מיודעים באופן אוטומטי.

יתרונות לשימוש במערכת זאת לעובדים

  1. קיצור זמנים-תוכן האימייל יקרא לעובדים לבצע פעולות נוספות(Call for Action)  לדוגמא הסחורה מוכנה לאיסוף
  2. החיווי הוא מיידי ואין צורך שהעובד יהיה מחובר לסאפ על מנת לקבל התרעה.

הדוגמאות המצוינות מעלה הם רשימה של צרכים שלקוחותינו העלו.במידה ויש לכם צרכים אחרים נשמח לענות על צרכים אלה ולתפור לכם את חליפת ההתרעות שאתם צריכים.