SAP Business One אינטגרציה עם אקסל

מרבית העסקים נוהגים לנהל חלק מהפעילות העסקית שלהם לצד אקסל מכיוון שהיתרונות שלו הם רבים כגון ניהול נוסחאות, עיצובים מותנים ,סינונים שונים וכו..

SAP Business One אינטגרציה עם אקסל
Excel SAP B1

במצב זה שבו חלק מהפעילות העסקית שלך מנוהל באקסל וחלקה בSAP Business One יתכן מצב של חוסר תאימות בינהם או לחלופין כפילות של המידע

האם אתה מוצא את עצמך מעתיק נתונים מקבצי אקסל אל מערכת הSAP Business One שלך או לחלופין מעתיק נתונים מSAP Business One לקובץ אקסל שלך?

במידה וענית כן לשאלה זאת,מצאת ודאי תהליך זה כארוך מייגע ודורש ממך משאבים רבים ואתה מוצא את עצמך מעדכן הלוך וחזור נתונים בינהם.

ואז עולה הצורך לייעל עבודה זאת כדי שקובץ האקסל "ידבר" עם SAP Business One בצורה חלקה וטובה.

חסוך מעצמך את "כאב הראש" הזה,בלחיצת כפתור אחת או בתהליך אוטומטי לחלוטין הכל יהיה מסונכרן.

מספר דוגמאות מהשטח הם:

  • יצור הזמנות ולקוחות במערכת SAP Business One על סמך קובץ אקסל.
  • יצירת פקודת יומן מערכת SAP Business One על סמך קובץ אקסל.
  • יצירת דוחות אקסל מבוססים על דוחות מערכת.

במידה והדוגמאות מעלה לא תואמות את צרכיך,ניתן להתאים כל תהליך שתבחר ליצירת אינטגרציה וסינכרון בין קובץ האקסל למערכת הSAP Business One שלך.