SAP Business One עדכון שערי מטבע

SAP Business One עדכון שערי מטבע

יש למלא באופן ידני את שערי המטבעות  בתחילת הפעילות היומית על מנת לאפשר עבודה למול SAP Business One.

מילוי שערי המטבע הוא פעולת חובה על מנת שהמערכת תדע לתרגם את הפעילות העסקית למטבע המערכת ולא ניתן לעבוד עד אשר לא יוזנו שערי המטבע.לפיכך יש להמתין עד אשר אחד מהעובדים יזין את השערים ,על מנת לעשות זאת יש להיכנס לאתר בנק ישראל  למצוא את השערים ולעדכן אותם במערכת.

התהליך אורך זמן וחשוף לטעויות הקלדה ומיותר לציין כי טעות בנקודה או במילוי השער הנכון יכולה לחשוף את העסק להפסדים קשים לאי נעימות רבה עם הלקוחות וספקים ולהשפיע על הדוחות הכספיים של העסק.

תהליך ידני זה כמובן יכול להיעשות באופן אוטומטי.

אד און עדכון שערי מטבע ילך בשעה קבועה בבוקר שנקבעית על ידך לאתר בנק ישראל ישיג את שערי החליפין הרלוונטים יזין אותם עבורך בSAP Business One.

עתה אין צורך לחכות לעובד שיעשה את הפעולה הידנית לא מבזבזים זמן ושערי המטבע שלך הם מעודכנים.

 

לפוסט הזה יש תגובה אחת

התגובות נעולות.